Ngành Nghĩa SĩHuynh Trưởng: Phục Sự

Tuổi: 18 Trở Lên
Khẩu Hiệu: Phục Sự
Khăn Quàng Màu:
Mẫu Người Lý Tưởng:
Bầu Khí Giáo Dục:Eucharistic Youth (Coordination) Leaders: The Continuing Stage of the Eucharistic Adult Life


The Eucharistic Youth (Coordination) Leaders are those individuals who went through the formation of the Society from the Seedling to Companion group. They know the charism and spirituality of the Society. After specialized periods of training, they are initiated to become leaders of the Seedlings (Ấu Nhi), Search (Thiếu Nhi), Companions (Nghĩa Sĩ) and the Eucharistic Knights (Hiệp Sĩ) groups. They wear the red scarf with yellow stripe which symbolizes love, service, sacrifice and responsibility. They live and conduct their spiritual and physical lives through the following prayer:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin đến dâng mình làm Huynh Trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam. Con muốn tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hợp với Chúa biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc, qua đời sống Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ.

Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được khi nào con nên toàn thiện như Chúa, khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con. Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa. Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa. AMEN

=

Lời Nguyện Huynh Trưởng:

Xin dâng lên Chúa màu đỏ nhiệt huyết của các Dự Trưởng và Huynh Trưởng. Xin cho những anh chị đã không quản ngại vất vả, đã dám quên mình PHỤNG SỰ Chúa và hy sinh cho các em một cách cao thượng. Được luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tói Cao của Phong Trào.

"Once a Huynh Trưởng, always a Huynh Trưởng"