Ngành Ấu

Đôi lời từ Ngành Hiệp Sĩ


Ngành Hiệp Sĩ, danh cho lứa tuổi 16 và 17, theo đúng đường hướng mà Phong Trào mới đưa ra trong cuốn Nội Quy 2009. Một em Thiếu Nhi, sau khi trả qua những giai đoạn của ngành Ấu Thiếu Nghĩa và Hiệp Sĩ trong PT/TNTT, sẽ chính thức bước vào đời, bắt đầu một lối sống và một cuộc sống phục vụ. Để đạt được mục đích ấy, các Trưởng trong Ngành sẽ cố gắng lắng nghe và đồng hành với các Hiệp Sĩ. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi, tôi luyện, và chuẩn bị cho các Hiệp Sĩ mạnh dạng “dấn thân” trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Những em 18+ sinh hoạt trong Liên Toán Hiệp Sĩ.