TNTT Anrê Dũng Lạc

 • We are one in the spirit!

  New Videohttp://www.youtube.com/watch?v=pK34MFvYIsc
 • We are one in the Lord!

  New Gallery
 • We are one TNTT!

  New Song
 • We are one family!

  Play Videohttp://www.youtube.com/watch?v=xg9L7J2Fpnw

Tĩnh Tâm Mùa Chay
Lenten Retreat with ADL
MARCH 4 AT 9:30AM!!!!
JOIN US!!! READ Announcement Here!

View All

TNTT Events

View All

Đoàn News

 • Doan Lenten Retreat

  Our Doan will have a one day lent retreat topic for all members on Saturday March 4, 2017 at 9:30AM. Please see announcement from your Nganh Truong.

  Kính thưa quý Phụ Huynh,
  Nhằm mục đích chuẩn bị tâm hồn cho các em và các Trưởng để đón Chúa Giêsu Phục Sinh trong Mùa Chay. Được sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy Đoàn và chiếu theo chương trình sinh hoạt trong năm, nay Ban Chấp Hành Đoàn Anrê Dũng Lạc xin thông báo tổ chức buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay với chi tiết như sau.

  Chủ Đề: “Give up, Take Up, Lift Up”
  Linh Hướng: Lm. Hoàng Đức
  Ðịa Ðiểm: Hội Trường Giáo Xứ Mẹ Việt Nam
  Ngày: Thứ Bảy - Ngày 4 tháng 3 năm 2017
  Thời gian: Từ 9g30 sáng đến 5g00 chiều

View All

Ngành Info & News

Come and Join Us!

We always welcome everyone, new and old members, please come and check us out every Sunday from 9AM-11AM in the church basement.

11812 New Hampshire Avenue 
Silver Spring, MD 20904

Get Directions